Tỷ giá ngoại tệ TWD

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
BIDV 675.710 - 767.620 -
INDOVINA - 746.000 776.000 -