Tỷ giá ngoại tệ THAILAND BAHT

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 610.790 678.660 704.160 -
ACB - 675.000 - 693.000
AGRIBANK 617.000 619.000 652.000 -
BAO VIET - 674.360 700.880 -
BIDV 599.270 605.330 660.480 -
DONG A BANK 620.000 670.000 690.000 690.000
EXIMBANK 700.000 740.000 763.000 -
GPBANK - 618.000 721.000 -
HD BANK 674.630 676.640 699.110 -
HSBC 614.000 614.000 659.000 659.000
INDOVINA - 633.300 657.000 -
KIEN LONG - - - -
LIEN VIET POST - 648.000 755.000 -
MARITIME 644.000 - 691.000 -
MB 606.330 616.330 664.930 664.930
NCB 65,500.000 72,500.000 75,300.000 75,000.000
OCB - - - 713.000
PGBANK - 623.000 651.000 -
PUBLIC BANK VN 558.000 621.000 651.000 651.000
SEABANK 618.000 638.000 705.000 700.000
SHB 599.000 621.000 666.000 -
TECHCOMBANK 585.000 647.000 700.000 -
TIEN PHONG 621.910 643.400 668.130 -
UOB VN 604.000 620.000 652.000 -
VIET CAPITAL 607.000 668.000 708.000 -
Vietcombank 560.180 622.420 646.330 -
VIETINBANK 579.720 624.060 647.720 -
VRB - 607.310 662.820 -