Tỷ giá ngoại tệ SWISS FRANC

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 23,736.820 23,976.590 24,728.660 -
ACB - 24,055.000 - 24,412.000
AGRIBANK 23,852.000 23,948.000 24,587.000 -
BAO VIET - 24,060.000 24,879.000 -
BIDV 23,650.000 23,793.000 24,528.000 -
DONG A BANK 22.610 24.570 23.080 24.930
EXIMBANK 24.377 24.450 24.866 -
GPBANK - 24,342.000 24,692.000 -
HD BANK 24,696.000 24,763.000 25,248.000 -
HSBC 23.900 23.900 24.678 24.678
INDOVINA - 23,559.000 25,025.000 -
KIEN LONG - 24.058 24.473 -
LIEN VIET POST - 23,960.000 - -
MARITIME 23,692.000 - 24,191.000 -
MB 23,709.000 23,809.000 24,575.000 24,575.000
NAM A 23.631 23.901 24.623 -
NCB 24.773 24.903 25.600 25.520
OCB - - - 25,041.000
PGBANK - 24,087.000 24,477.000 -
PUBLIC BANK VN 23.657 23.896 24.574 24.574
SACOMBANK 23.870 23.970 24.635 24.485
SAIGONBANK - 24.771 25.135 -
SEABANK 22,870.000 23,020.000 23,630.000 23,530.000
SHB 23,903.000 24,003.000 24,603.000 -
TECHCOMBANK 22,609.000 22,953.000 23,575.000 -
TIEN PHONG 23,831.000 23,989.000 24,760.000 -
UOB VN 23,513.000 23,755.000 24,751.000 -
VIB - 24.356 25.256 -
VIET A 23,824.000 24,004.000 24,399.000 -
VIET CAPITAL 22,704.000 22,818.000 23,109.000 -
VIETBANK - 24,098.000 - 24,614.000
Vietcombank 23,585.120 23,823.350 24,590.400 -
VIETINBANK 23,715.000 23,820.000 24,620.000 -
VP BANK 23,776.000 23,980.000 24,506.000 -
VRB 23,756.000 23,900.000 24,638.000 -
Miễn phí giao dịch cổ phiếu