Tỷ giá ngoại tệ SWEDISH KRONA

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK - 2,494.250 2,598.350 -
BIDV - 2,089.000 2,157.000 -
MARITIME 2,245.000 - 2,490.000 -
MB - - - 2,229.490
PUBLIC BANK VN - 2.094 - 2.194
SAIGONBANK - 2.654 2.721 -
TIEN PHONG 2,084.000 2,221.000 2,315.000 -
Vietcombank - 2,082.040 2,170.680 -
VIETINBANK - 2,070.000 2,180.000 -
VRB - 2,108.000 2,177.000 -