Tỷ giá ngoại tệ SAUDI RIAL

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK - 6,024.160 6,260.660 -
TIEN PHONG 6,075.000 6,210.000 6,459.000 -
Vietcombank - 6,288.300 6,540.430 -