Tỷ giá ngoại tệ RUSSIAN RUBLE

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK - 309.650 345.050 -
BIDV - 365.000 469.000 -
MB - 274.010 - 317.540
TIEN PHONG 225.000 289.000 510.000 -
Vietcombank - 350.270 474.690 -
VRB 317.900 371.800 421.600 -