Tỷ giá ngoại tệ PHP

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
VIB - 46,700.000 48,800.000 -