Tỷ giá ngoại tệ NZD

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ACB - 15,419.000 - 15,680.000
AGRIBANK - 13,628.000 14,112.000 -
BIDV 13,514.000 13,595.000 13,919.000 -
DONG A BANK - 15.780 - 16.140
EXIMBANK 16.194 16.275 16.568 -
HD BANK - 15,410.000 15,804.000 -
HSBC 13.660 13.660 14.105 14.105
KIEN LONG - 13.724 14.039 -
MARITIME 14,899.000 - 15,452.000 -
MB 13,375.000 13,475.000 14,103.000 14,103.000
PUBLIC BANK VN - 13.661 - 14.074
SAIGONBANK 16.004 16.110 16.371 -
SCB - 13,510.000 - 14,120.000
TIEN PHONG 14,251.000 14,351.000 14,748.000 -
UOB VN 13,363.000 13,463.000 14,303.000 -
VIETINBANK 13,532.000 13,615.000 13,902.000 -