Tỷ giá ngoại tệ NORWEGIAN KRONER

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK - 2,536.870 2,642.750 -
BIDV - 2,227.000 2,300.000 -
MARITIME 2,338.000 - 2,650.000 -
PGBANK - 2,240.000 2,361.000 -
SAIGONBANK - 2.650 2.719 -
TIEN PHONG 2,181.000 2,304.000 2,402.000 -
VIB - 2.507 2.746 -
Vietcombank - 2,217.190 2,311.580 -
VIETINBANK - 2,220.000 2,300.000 -
VRB - 2,243.000 2,318.000 -