Tỷ giá ngoại tệ NGN

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
VIB - 5,900.000 6,100.000 -