Tỷ giá ngoại tệ MALAYSIAN RINGGIT

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK - 5,372.920 5,486.310 -
BIDV 4,847.820 - 5,318.340 -
HONG LEONG VN - 5,156.000 5,233.000 -
PUBLIC BANK VN - 5.130 - 5.252
TECHCOMBANK - 5,080.000 5,430.000 -
TIEN PHONG 5,274.000 5,242.000 5,525.000 -
Vietcombank - 5,123.550 5,235.890 -