Tỷ giá ngoại tệ LAK

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
BIDV - 1.120 1.440 -
MB - - - 1.880
VIETINBANK - 0.770 1.720 -
VRB - 1.130 1.450 -