Tỷ giá ngoại tệ KOREAN WON

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 16.550 18.390 20.150 -
ACB - 18.520 - 18.970
AGRIBANK - 16.190 17.570 -
BIDV 15.030 - 17.620 -
LIEN VIET POST - 15.440 - -
MARITIME 16.410 - 19.520 -
MB - 15.850 19.950 19.950
NAM A 1,599.000 1,599.000 1,771.000 -
NCB 1,685.000 1,885.000 2,210.000 2,190.000
OCB - - - 20.200
OCEANBANK - 15.780 17.950 -
SAIGONBANK - 2,017.000 2,049.000 -
SCB - 16.800 - 18.700
SEABANK - 17.450 - 19.300
TECHCOMBANK - - 25.000 -
TIEN PHONG 16.850 17.310 18.980 -
VIET A - 15.970 17.930 -
VIETBANK - 18.000 - 20.000
Vietcombank 14.530 16.140 17.700 -
VIETINBANK 14.930 15.730 18.530 -