Tỷ giá ngoại tệ KHR

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
MB - - - 5.700