Tỷ giá ngoại tệ INDIAN RUPEE

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK - 303.440 315.350 -
TIEN PHONG 282.000 295.000 307.000 -
VIB - 30,600.000 31,900.000 -
Vietcombank - 291.970 303.670 -