Tỷ giá ngoại tệ AUSTRALIAN DOLLAR

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 16,083.380 16,245.840 16,755.430 -
ACB 16,718.000 16,827.000 17,111.000 17,111.000
AGRIBANK 15,411.000 15,473.000 16,049.000 -
BAO VIET - 16,575.000 17,144.000 -
BIDV 15,256.000 15,349.000 15,853.000 -
CBBank 16.533 16.641 - 16.947
DONG A BANK 16.890 16.990 17.230 17.220
EXIMBANK 17.416 17.468 17.782 -
GPBANK - 16,546.000 16,828.000 -
HD BANK 16,344.000 16,378.000 16,779.000 -
HONG LEONG VN 15,356.000 15,501.000 16,027.000 -
HSBC 15.381 15.491 16.059 16.059
INDOVINA 15,489.000 15,665.000 16,328.000 -
KIEN LONG 15.484 15.604 15.937 -
LIEN VIET POST - 15,513.000 16,345.000 -
MARITIME 16,217.000 - 16,820.000 -
MB 15,235.000 15,335.000 16,050.000 16,050.000
NAM A 15.405 15.590 16.002 -
NCB 17.615 17.715 18.216 18.136
OCB 16,318.000 16,418.000 16,924.000 16,824.000
OCEANBANK - 15,599.000 15,961.000 -
PGBANK - 15,652.000 15,920.000 -
PUBLIC BANK VN 15.347 15.502 16.000 16.000
PVCOMBANK 15,564.000 15,408.000 16,055.000 16,055.000
SACOMBANK 15.295 15.395 16.060 15.910
SAIGONBANK 17.103 17.205 17.498 -
SCB 15,330.000 15,420.000 16,090.000 15,990.000
SEABANK 15,979.000 16,079.000 16,659.000 16,559.000
SHB 15,426.000 15,526.000 16,006.000 -
TECHCOMBANK 15,724.000 15,989.000 16,606.000 -
TIEN PHONG 15,528.000 15,745.000 16,250.000 -
UOB VN 15,281.000 15,439.000 16,087.000 -
VIB 16.807 16.960 17.380 -
VIET A 15,452.000 15,572.000 15,884.000 -
VIET CAPITAL 17,046.000 17,132.000 17,333.000 -
VIETBANK 15,550.000 15,597.000 - 15,946.000
Vietcombank 15,229.780 15,383.620 15,878.930 -
VIETINBANK 15,355.000 15,455.000 16,005.000 -
VP BANK 15,402.000 15,508.000 16,005.000 -
VRB 15,404.000 15,497.000 16,009.000 -