Tỷ giá ngoại tệ AED

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
LIEN VIET POST - 6,387.000 6,661.000 -