Một CTCK liên tiếp bán giải chấp cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn, con trai, em dâu và Thiên Tân trong 1 tháng

17:14 | 07/11/2022
Trong khoảng thời gian 4/10 - 7/11, Chứng khoán KB Việt Nam thông báo bán giải chấp hơn 2,7 triệu cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch DIC Corp và những người trong gia đình.

Trong một tháng (4/10 - 7/11), Chứng khoán KB Việt Nam thông báo bán giải chấp 649.000 cổ phiếu DIG thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp), hai cổ đông khác là ông Nguyễn Hùng Cường (con trai ông Tuấn đồng thời là Phó Chủ tịch DIC Corp) và bà Hà Thị Thanh Châu (em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn) với số lượng cổ phiếu DIG bị bán giải chấp lần lượt là 374.000 và 141.700 cổ phiếu.

Cổ đông lớn của DIC Corp là Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Tân cũng bị bán giải chấp hơn 1,61 triệu cổ phiếu DIG. Tổng số lượng cổ phiếu DIG được Chứng khoán KB Việt Nam bán giải chấp trong một tháng qua là hơn 2,77 triệu đơn vị.

Số lượng cổ phiếu DIG mà Chứng khoán KB Việt Nam thông báo bán giải chấp trong thời gian 4/10 - 7/11

Họ và tên  Chức vụ hiện tại Mối quan hệ với người nội bộ Số lượng chứng khoán dự kiến bán (Đơn vị: cổ phiếu)
Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch Hội đồng Quản trị   649.000
Nguyễn Hùng Cường Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Con trai Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn 374.000
Hà Thị Thanh Châu   Em dâu Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn 141.700
Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Thiên Tân   Cổ đông lớn 1.613.300
Tổng     2.778.000

Trong 9 tháng đầu năm, DIC Corp đạt gần 1.518 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 142 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 8% doanh thu và tăng 3% lợi nhuận so với cùng kỳ. So với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua, DIC Corp đã thực hiện được hơn 30% kế hoạch doanh thu và hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm. 

Trong quý III/2022, DIC Corp ghi nhận lỗ ròng gần 1 tỷ đồng. Lần thua lỗ gần nhất của doanh nghiệp là gần 15 tỷ đồng vào quý I/2017.

BCTC hợp nhất quý II/2022 của doanh nghiệp cho thấy, doanh nghiệp có khoản lỗ khác hơn 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 15 tỷ đồng. Chi phí lãi vay tăng mạnh lên gần 46 tỷ đồng (cùng kỳ chưa đến 2 tỷ đồng). Trong khi đó, mảng kinh doanh chính ghi nhận doanh thu thuần giảm hơn 21% so với cùng kỳ khi đạt gần 424 tỷ đồng. 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/mot-ctck-lien-tiep-ban-giai-chap-co-phieu-dig-cua-ong-nguyen-thien-tuan-con-trai-em-dau-va-thien-tan-trong-1-thang-42202211716386754.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Giao Dịch Chứng Khoán Với Phí từ 0.05%