Mảng thịt heo đem về cho Nông nghiệp BAF gần nghìn tỷ doanh thu 9 tháng, biên lãi gộp xấp xỉ 33%

13:02 | 31/10/2022
Quý III/2022, lợi nhuận sau thuế của BAF đạt 158 tỷ đồng tăng 259% so với cùng kỳ, nhờ mảng chăn nuôi tăng trưởng và giá heo hơi tăng.

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã: BAF) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần là 1.920 tỷ đồng giảm 50%, lợi nhuận sau thuế đạt 158 tỷ đồng tăng 259% so với cùng kỳ năm trước.

Tốc độ giá vốn giảm mạnh hơn tốc độ giảm doanh thu giúp lợi nhuận gộp của BAF đạt gần 216 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với quý III năm 2021. Đồng thời, biên lợi nhuận được cải thiện, tăng từ 2% lên 11%.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BAF.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 4.889 tỷ đồng giảm 46%, lợi nhuận sau thuế là 286 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu doanh thu, mảng bán nông sản giảm 54% so với cùng kỳ còn 3.934 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động chăn nuôi tăng 95% so với cùng kỳ lên 955 tỷ đồng. Cùng với đó, giá heo hơi trung bình quý III tăng 21% so với năm trước, là chính nguyên nhân giúp lợi nhuận của BAF tăng.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC của BAF.

Năm 2022, BAF đặt kế hoạch 5.950 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế là 402 tỷ đồng. Như vậy, sau ba quý, doanh nghiệp hoàn thành 82% mục tiêu doanh thu, 71% mục tiêu lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của BAF là 5.119 tỷ đồng, giảm 338 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản tiền, tương đương với tiền và tiền gửi ngân hàng là 430 tỷ đồng. Trong đó, 321 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng là không kỳ hạn, 100 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn dưới một năm và hưởng lãi suất từ 5,1% đến 5,5%/năm.

Cuối quý III, hàng tồn kho của BAF là 1.505 tỷ đồng tăng 38% so với đầu năm, chủ yếu là hàng hoá và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ vay của doanh nghiệp tại ngày 30/9 là 904 tỷ đồng. Trong đó, 300 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu, còn lại là vay ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu của BAF cuối quý III đạt 1.741 tỷ đồng bao gồm 298 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 241 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước là 156 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư âm 461 tỷ đồng, dòng tiền từ hoạt động tài chính là 741 tỷ đồng do đẩy mạnh vay nợ giúp lưu chuyển tiền thuần trong kỳ dương 39 tỷ.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/mang-thit-heo-dem-ve-cho-nong-nghiep-baf-gan-nghin-ty-doanh-thu-9-thang-bien-lai-gop-xap-xi-33-4220221031112526311.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Giao Dịch Chứng Khoán Với Phí từ 0.05%