Lợi nhuận quý IV/2022 của TCBS thấp nhất nhiều kỳ, nhiều khoản mục khác tăng vọt khi margin giảm hơn 6.500 tỷ đồng

07:52 | 19/01/2023
Báo cáo tài chính được Chứng khoán Techcom (TCBS) công bố mới đây cho thấy công ty chứng khoán này giảm mạnh quy mô cho vay margin với tổng giá trị hơn 6.500 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay margin của TCBS. Nguồn: TH tổng hợp.

Theo báo cáo của TCBS, giá trị cho vay ký quỹ của công ty tại ngày 31/12/2022 là 8.362 tỷ đồng, giảm 6.545 tỷ đồng so với cuối quý III/2022. Đây là quy mô cho vay thấp nhất của TCBS trong một năm trở lại đây. So với đỉnh điểm hơn 16.000 tỷ đồng cuối quý I năm ngoái, giá trị cho vay ký quỹ của TCBS giảm gần một nửa.

Đối lập với quy mô cho vay margin, danh mục tài sản tài chính AFS của TCBS tăng trong quý IV từ 8.420 tỷ đồng ngày 30/9/2022 lên 10.515 tỷ đồng tại ngày 31/12/2022. Công ty gia tăng giá trị nắm giữ các tài sản tài sản AFS khác ngoài cổ phiếu và trái phiếu từ 365 tỷ đồng lên 2.233 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu khác của TCBS cũng tăng gấp đôi từ 1.505 tỷ đồng lên 3.450 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán Techcom là 26.081 tỷ đồng, cao hơn so với mức 24.547 tỷ đồng thời điểm đầu năm tài chính.

 Kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2022 của TCBS. Nguồn: TH tổng hợp.

Về tình hình kinh doanh, bức tranh doanh thu và lợi nhuận của TCBS trong quý IV/2022 tương đồng với xu hướng đi xuống của toàn ngành chứng khoán.

Cụ thể, doanh thu hoạt động của TCBS ghi nhận ở 985,5 tỷ đồng, giảm 34,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu từ cho vay và môi giới giảm 11,1% và 56,9%.

Chi phí hoạt động trong quý IV/2022 của TCBS tăng gần 50% dẫn đến công ty báo lãi trước thuế giảm 67,4%, còn 313,7 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong nhiều quý của TCBS.

Lũy kế cả năm 2022, Chứng khoán Techcom ghi nhận tổng doanh thu hoạt động đạt 5.212 tỷ đồng, tương đương năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế của công ty là 3.052 tỷ đồng, giảm 20%.

 Kết quả kinh doanh theo quý của TCBS. Nguồn: TH tổng hợp.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/loi-nhuan-quy-iv2022-cua-tcbs-thap-nhat-nhieu-ky-nhieu-khoan-muc-khac-tang-vot-khi-margin-giam-hon-6500-ty-dong-42202311975454464.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu