Lợi nhuận DRH Holdings giảm 93%, không ghi nhận doanh thu bất động sản

06:27 | 20/01/2023
DRH Holdings báo lãi sau thuế năm 2022 giảm 93% so với cùng kỳ đạt 885,6 tỷ đồng. Doanh thu trong năm đều đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ và không có doanh thu từ bất động sản.

Theo báo cáo tài chính của CTCP DRH Holdings (mã chứng khoán: DRH), quý IV/2022, công ty đạt doanh thu thuần 17,3 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu trong quý của DRH đều đến từ cung cấp dịch vụ, tăng cao so với con số gần 4 tỷ đồng cùng kỳ và không có doanh thu từ bất động sản, trong khi đây là nguồn thu chính với hơn 35 tỷ đồng trong quý IV/2021.

Do không có hoạt động liên quan đến kinh doanh bất động sản nên giá vốn trong kỳ của công ty cũng giảm 93%, còn 2,2 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp cũng tăng 79%, đạt 15 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính của DRH đạt 6,8 tỷ đồng, giảm 23%, chủ yếu do giảm khoản lãi từ đầu tư chứng khoán. Bên cạnh đó, khoản lãi từ công ty liên kết trong quý của công ty cũng sụt giảm từ 17,2 tỷ đồng từ quý IV/2021 còn 1,9 tỷ đồng tại quý IV/2022.

Kết quả, công ty báo lãi sau thuế quý IV 187,6 triệu đồng, trong khi cùng kỳ lãi 7,8 tỷ đồng.

 KQKD quý IV/2022 của DRH Holdings. (Nguồn: Trương Nhi tổng hợp từ BCTC doanh nghiệp),

Lũy kế năm 2022, DRH ghi nhận doanh thu thuần 53,8 tỷ đồng, giảm 28%, tuy lợi nhuận gộp trong năm tăng 23%, song các chi phí trong năm cũng tăng cao, công ty báo lãi trước thuế giảm 37%, đạt 12,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế giảm 93%, đạt 885,6 tỷ đồng (do khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 11,4 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh trên cách xa mục tiêu lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng mà công ty đặt ra hồi đầu năm.

Trong kỳ, dòng tiền kinh doanh của DRH âm 560,2 tỷ đồng còn dòng tiền đầu tư âm hơn 340,5 tỷ đồng. Trái lại, dòng tiền từ hoạt động tài chính dương hơn 1.011 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 31,6 tỷ đồng, chủ yếu do tiền thu từ đi vay 1.192 tỷ đồng tăng mạnh so với cùng kỳ. Qua đó, dòng tiền thuần trong kỳ của DRH dương 159,6 tỷ đồng, trong khi cùng dương 49,2.

Tổng tài sản của DRH tại ngày 31/12/2022, tăng gần 41% so với đầu năm lên hơn 3.839 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất là các khoản phải thu 1.460 tỷ đồng, cao gấp đôi so với đầu năm chủ yếu do tăng khoản phải thu ngắn hạn khác và ghi nhận thêm khoản phải thu về cho vay dài hạn. 

Bên cạnh đó, lượng tiền mặt của công ty cũng tăng gấp 3,2 lần so với đầu năm, đạt 159,6 tỷ đồng

Ngoài ra, tại thời điểm cuối quý IV, công ty cũng ghi nhận 1.056,6 tỷ đồng tại tồn kho các dự án bất động sản dở dang, tăng 17% so với đầu năm. Công ty không cho biết chi tiết về các dự án này. 

Tại thời điểm cuối quý IV, dư nợ tài chính của DRH cũng tăng 57% so với thời điểm đầu năm, đạt hơn 695,3 tỷ đồng. Đây đều là các khoản vay ngắn hạn.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/loi-nhuan-drh-holdings-giam-93-khong-ghi-nhan-doanh-thu-bat-dong-san-43202311911500107.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục