Lợi nhuận 10 tháng của Viglacera tăng 68% so với cùng kỳ, vượt 17% mục tiêu năm

10:49 | 08/11/2022
Với nhận định thị trường nhiều khó khăn từ yếu tố trong và ngoài nước, trong hai tháng cuối năm, Viglacera đặt mục tiêu sẽ giảm hàng tồn kho, thu hồi triệt để công nợ.

 Ảnh minh họa: Minh Hằng.

Tổng công ty Viglacera (Mã: VGC) vừa công bố kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 10/2022 với lợi nhuận hợp nhất toàn Tổng công ty đạt 100% kế hoạch tháng. Lũy kế 10 tháng đầu năm, Viglacera vượt 17% kế hoạch lợi nhuận năm và tăng 68% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó lợi nhuận công ty mẹ đạt 138% kế hoạch năm.

Năm 2022, Viglacera lên mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 1.700 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, tổng công ty lãi trước thuế 2.049 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ và vượt hơn 20% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Doanh thu 9 tháng đầu năm của tổng công ty là 11.313 tỷ đồng, tăng 51%, trong đó đến chủ yếu từ các sản phẩm kính, gương, gạch ốp lát và dịch vụ cho thuê bất động sản, hạ tầng khu công nghiệp.

  Nguồn: Báo cáo tài chính quý III/2022 của Viglacera. 

Hai tháng cuối năm, Viglacera nhận định tổng công ty phải đối diện với nhiều thách thức, về các yếu tố vĩ mô, thị trường trong nước và quốc tế, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổng công ty. Do đó, Viglacera cần tập trung rà soát công tác kinh doanh - bán hàng trong nước và xuất khẩu; công tác sản xuất tại các nhà máy; công tác truyền thông marketing và công tác quản trị, tài chính. Mục tiêu đặt ra là giảm tồn kho, thu hồi triệt để công nợ.

Tính đến cuối tháng 9, hàng tồn kho của tổng công ty tăng 14% so với đầu năm lên 4.177 tỷ đồng, chiếm 18% tổng tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thành phẩm. Bên cạnh đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang ghi nhận 4.882 tỷ tại ngày 30/9, phần lớn nằm ở chi phí xây dựng các khu công nghiệp.

Các khoản phải thu ngắn hạn của Viglacera tại cuối quý III là 1.351 tỷ đồng, trong đó dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 325 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tiền đền bù giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất.

Theo Doanh nghiệp kinh doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/loi-nhuan-10-thang-cua-viglacera-tang-68-so-voi-cung-ky-vuot-17-muc-tieu-nam-422022118104045113.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Giao Dịch Chứng Khoán Với Phí từ 0.05%