Lãi suất gửi tiết kiệm VRB

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động tại ngân hàng Liên doanh Việt - Nga - Lãi suất tiền gửi, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại VRB.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 1,00%
7 ngày 1,00%
14 ngày 1,00%
21 ngày 1,00%
01 tháng 6,00%
02 tháng 6,00%
03 tháng 6,00%
06 tháng 8,10%
09 tháng 8,30%
12 tháng 8,60%
13 tháng 8,70%
15 tháng 8,70%
18 tháng 8,70%
24 tháng 8,80%
36 tháng 8,80%