Lãi suất gửi tiết kiệm VietinBank

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Lãi suất tiền gửi, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại VietinBank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Không kỳ hạn 0,10%
0 đến 1 tháng 0,20%
1 đến 2 tháng 4,90%
2 đến 3 tháng 4,90%
3 đến 4 tháng 5,40%
4 đến 5 tháng 5,40%
5 đến 6 tháng 5,40%
6 đến 7 tháng 6,00%
7 đến 8 tháng 6,00%
8 đến 9 tháng 6,00%
9 đến 10 tháng 6,00%
10 đến 11 tháng 6,00%
11 đến 12 tháng 6,00%
12 tháng 7,40%
12 đến 18 tháng 7,40%
18 đến 24 tháng 7,40%
24 đến 36 tháng 7,40%
36 tháng 7,40%
Trên 36 tháng 7,40%

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ USD, EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
USD EUR
Không kỳ hạn 0,00% 0,00%
0 đến 1 tháng 0,00% -
1 đến 2 tháng 0,00% 0,10%
2 đến 3 tháng 0,00% 0,10%
3 đến 4 tháng 0,00% 0,10%
4 đến 5 tháng 0,00% 0,10%
5 đến 6 tháng 0,00% 0,10%
6 đến 7 tháng 0,00% 0,10%
7 đến 8 tháng 0,00% 0,10%
8 đến 9 tháng 0,00% 0,10%
9 đến 10 tháng 0,00% 0,10%
10 đến 11 tháng 0,00% 0,10%
11 đến 12 tháng 0,00% 0,10%
12 tháng 0,00% 0,20%
12 đến 18 tháng 0,00% 0,20%
18 đến 24 tháng 0,00% 0,20%
24 đến 36 tháng 0,00% 0,20%
36 tháng 0,00% 0,20%
Trên 36 tháng 0,00% 0,20%