Lãi suất gửi tiết kiệm Vietcombank

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Lãi suất tiền gửi, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại Vietcombank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,10%
7 ngày 0,20%
14 ngày 0,20%
1 tháng 4,90%
2 tháng 4,90%
3 tháng 5,40%
6 tháng 6,00%
9 tháng 6,00%
12 tháng 7,40%
24 tháng 7,40%
36 tháng 7,40%
48 tháng 7,40%
60 tháng 7,40%

Lãi suất tiền gửi USD, EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
USD EUR
Không kỳ hạn 0,00% 0,00%
7 ngày 0,00% 0,00%
14 ngày 0,00% 0,00%
1 tháng 0,00% 0,00%
2 tháng 0,00% 0,00%
3 tháng 0,00% 0,00%
6 tháng 0,00% 0,00%
9 tháng 0,00% 0,00%
12 tháng 0,00% 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00%
48 tháng 0,00% 0,00%
60 tháng 0,00% 0,00%