Lãi suất gửi tiết kiệm SHB

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội - Lãi suất tiền gửi, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại SHB.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
1 tháng 3,80%
2 tháng 3,90%
3 tháng 4,00%
4 tháng 4,00%
5 tháng 4,00%
6 tháng 6,60%
7 tháng 5,70%
8 tháng 5,70%
9 tháng 6,70%
10 tháng 5,85%
11 tháng 5,85%
12 tháng 6,90%
13 tháng 6,90%
18 tháng 7,00%
24 tháng 6,60%
36 tháng 6,70%