Lãi suất gửi tiết kiệm SeABank

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Lãi suất tiền gửi, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại SeABank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 1,00% -
14 ngày 1,00% -
21 ngày 1,00% -
1 tháng 5,70% -
2 tháng 5,70% -
3 tháng 5,70% 5,67%
4 tháng 5,70% -
5 tháng 5,70% -
6 tháng 6,80% 7,97%
7 tháng 6,81% -
8 tháng 6,82% -
9 tháng 6,83% 7,97%
10 tháng 6,84% -
11 tháng 6,85% -
12 tháng 7,30% 8,00%
15 tháng 7,40% 8,15%
18 tháng 7,41% 8,12%
24 tháng 7,42% 8,13%
36 tháng 7,43% 7,83%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,00% -
14 ngày 0,00% -
21 ngày 0,00% -
1 tháng 0,00% -
2 tháng 0,00% -
3 tháng 0,00% 0,00%
4 tháng 0,00% -
5 tháng 0,00% -
6 tháng 0,00% 0,00%
7 tháng 0,00% -
8 tháng 0,00% -
9 tháng 0,00% 0,00%
10 tháng 0,00% -
11 tháng 0,00% -
12 tháng 0,00% 0,00%
15 tháng 0,00% 0,00%
18 tháng 0,00% 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Hàng Tháng
7 ngày 0,00% -
14 ngày 0,00% -
21 ngày 0,00% -
1 tháng 0,00% -
2 tháng 0,00% -
3 tháng 0,00% 0,00%
4 tháng 0,00% -
5 tháng 0,00% -
6 tháng 0,00% 0,00%
7 tháng 0,00% -
8 tháng 0,00% -
9 tháng 0,00% 0,00%
10 tháng 0,00% -
11 tháng 0,00% -
12 tháng 0,00% 0,00%
15 tháng 0,00% -
18 tháng 0,00% -
24 tháng 0,00% -
36 tháng 0,00% -