Lãi suất gửi tiết kiệm SCB

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Sài Gòn - Lãi suất tiền gửi, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại SCB.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Năm Hàng 6 tháng Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn - - - - 1,00% -
1 tháng 6,00% - - - - 5,80%
2 tháng 6,00% - - - 5,92% 5,81%
3 tháng 6,00% - - - 5,93% 5,82%
4 tháng 6,00% - - - 5,94% 5,83%
5 tháng 6,00% - - - 5,95% 5,84%
6 tháng 7,80% - - 7,65% 7,64% 7,49%
7 tháng 7,90% - - - 7,71% 7,53%
8 tháng 8,00% - - - 7,78% 7,57%
9 tháng 8,10% - - 7,86% 7,85% 7,62%
10 tháng 8,20% - - - 7,92% 7,66%
11 tháng 8,30% - - - 7,99% 7,69%
12 tháng 9,95% - 9,71% 9,50% 9,48% 9,03%
15 tháng 9,60% - - 9,07% 9,06% 8,55%
18 tháng 9,60% - 9,17% 8,98% 8,96% 8,37%
24 tháng 9,60% 9,18% 8,98% 8,79% 8,77% 8,03%
36 tháng 9,60% 8,80% 8,62% 8,44% 8,43% 7,43%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất
Lãi trả trước Lãi hàng tháng Lãi cuối kỳ
1 tháng 5,80% - 6,00%
2 tháng 5,81% 5,92% 6,00%
3 tháng 5,82% 5,93% 6,00%
4 tháng 5,83% 5,94% 6,00%
5 tháng 5,84% 5,95% 6,00%
6 tháng 9,41% 9,68% 9,90%
7 tháng 9,34% 9,64% 9,90%
8 tháng 9,27% 9,61% 9,90%
9 tháng 9,20% 9,57% 9,90%
10 tháng 9,13% 9,53% 9,90%
11 tháng 9,06% 9,49% 9,90%
12 tháng 9,03% 9,48% 9,95%
13 tháng 8,96% 9,47% 9,95%
15 tháng 8,83% 9,39% 9,95%
18 tháng 8,64% 9,29% 9,95%
24 tháng 8,28% 9,09% 9,95%
36 tháng 7,64% 8,72% 9,95%