Lãi suất gửi tiết kiệm Saigonbank

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại Saigonbank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
1 tháng 6,00% - 6,00% 5,97%
2 tháng 6,00% - 5,99% 5,94%
3 tháng 6,00% 6,00% 5,97% 5,91%
4 tháng 6,00% - 5,96% 5,88%
5 tháng 6,00% - 5,94% 5,85%
6 tháng 9,20% 9,10% 9,03% 8,80%
7 tháng 9,20% - 9,00% 8,74%
8 tháng 9,20% - 8,97% 8,67%
9 tháng 9,30% 9,09% 9,02% 8,69%
10 tháng 9,30% - 8,99% 8,63%
11 tháng 9,30% - 8,96% 8,57%
12 tháng 9,40% 9,08% 9,01% 8,59%
13 tháng 9,50% - 9,08% 8,62%
18 tháng 9,30% 8,80% 8,74% 8,16%
24 tháng 9,30% 8,62% 8,56% 7,84%
36 tháng 9,30% 8,29% 8,23% 7,27%