Lãi suất gửi tiết kiệm PublicBank

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động tại ngân hàng TNHH MTV Public Việt Nam - Lãi suất tiền gửi tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại Publicbank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ
Không kỳ hạn -
1 tháng 5,80%
2 tháng 5,80%
3 tháng 6,00%
4 tháng 6,00%
5 tháng 6,00%
6 tháng 7,00%
9 tháng 7,00%
12 tháng 8,70%
18 tháng 9,00%
24 tháng 7,90%
36 tháng 7,90%
48 tháng 7,90%
60 tháng 7,90%