Lãi suất gửi tiết kiệm OceanBank

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động tại ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại OCEANBANK.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Trả trước Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,50% - - -
7 ngày 0,50% - - -
14 ngày 0,50% - - -
21 ngày 0,50% - - -
1 tháng 6,00% 5,66% - -
2 tháng 6,00% 5,66% 5,98% -
3 tháng 6,00% 5,66% 5,97% -
4 tháng 6,00% 5,66% 5,95% -
5 tháng 6,00% 5,66% 5,94% -
6 tháng 8,80% 8,08% 8,64% -
7 tháng 8,80% 8,08% 8,61% -
8 tháng 8,80% 8,08% 8,58% -
9 tháng 8,80% 8,08% 8,55% -
10 tháng 8,80% 8,08% 8,52% -
11 tháng 8,80% 8,08% 8,49% -
12 tháng 9,00% 8,25% 8,64% 8,71%
13 tháng 9,20% 8,42% - -
15 tháng 9,20% 8,42% - -
18 tháng 9,20% 8,42% 8,64% 8,71%
24 tháng 9,20% 8,42% 8,47% 8,53%
36 tháng 9,20% 8,42% 8,15% 8,20%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,50% - -
7 ngày 0,50% - -
14 ngày 0,50% - -
21 ngày 0,50% - -
1 tháng 6,00% - -
2 tháng 6,00% 5,98% -
3 tháng 6,00% 5,97% -
4 tháng 6,00% 5,95% -
5 tháng 6,00% 5,94% -
6 tháng 8,80% 8,64% -
7 tháng 8,80% 8,61% -
8 tháng 8,80% 8,58% -
9 tháng 8,80% 8,55% -
10 tháng 8,80% 8,52% -
11 tháng 8,80% 8,49% -
12 tháng 9,00% 8,64% 8,71%
13 tháng 9,20% - -
15 tháng 9,20% - -
18 tháng 9,20% 8,91% 8,71%
24 tháng 9,20% 8,47% 8,53%
36 tháng 9,20% 8,15% 8,20%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối Kỳ Trả trước Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 0,00% - - -
7 ngày 0,00% - - -
14 ngày 0,00% - - -
21 ngày 0,00% - - -
1 tháng 0,00% 0,00% - -
2 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
3 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
4 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
5 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
6 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
7 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
8 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
9 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
10 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
11 tháng 0,00% 0,00% 0,00% -
12 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
13 tháng 0,00% 0,00% - -
15 tháng 0,00% 0,00% - -
18 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%