Lãi suất gửi tiết kiệm OCB

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Phương Đông - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại OCB

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Tiết kiệm thông thường Tiết kiệm Online
Không kỳ hạn 0,90% 0,90%
1 tháng 5,70% 5,80%
3 tháng 5,90% 5,95%
6 tháng 8,20% 9,00%
9 tháng 8,40% 9,10%
12 tháng 8,90% 9,30%
13 tháng 8,90% 9,30%
15 tháng 8,90% 9,30%
18 tháng 9,00% 9,30%
21 tháng 9,00% 9,30%
24 tháng 9,00% 9,30%
36 tháng 9,00% 9,30%