Lãi suất gửi tiết kiệm NCB

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Quốc dân - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại NCB

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Cuối Kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn 0,50% - - - - -
7 ngày 0,50% - - - - -
14 ngày 0,50% - - - - -
1 tháng 5,00% - - - - 4,97%
2 tháng 5,00% 4,98% - - - 4,95%
3 tháng 5,00% 4,97% - - - 4,93%
4 tháng 5,00% 4,96% - - - 4,91%
5 tháng 5,00% 4,95% - - - 4,89%
6 tháng 7,35% 7,23% 7,28% - - 7,08%
7 tháng 7,35% 7,21% - - - 7,04%
8 tháng 7,40% 7,24% - - - 7,05%
9 tháng 7,40% 7,22% 7,26% - - 7,01%
10 tháng 7,45% 7,24% - - - 7,01%
11 tháng 7,45% 7,22% - - - 6,97%
12 tháng - 7,30% 7,34% 7,41% - 7,01%
13 tháng 7,60% 7,32% - - - 7,02%
15 tháng 7,70% 7,37% 7,41% - - 7,02%
18 tháng 7,70% 7,30% 7,35% 7,42% - 6,90%
24 tháng 7,80% 7,27% 7,31% 7,38% 7,52% 6,74%
30 tháng 7,80% 7,14% 7,18% 7,25% - 6,52%
36 tháng 7,80% 7,02% 7,07% 7,13% 7,26% 6,32%
60 tháng 7,80% 6,60% 6,64% 6,70% 6,81% 5,61%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
Cuối Kỳ 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng Đầu kỳ
Không kỳ hạn - 0,00% - - - -
7 ngày 0,00% - - - - -
14 ngày 0,00% - - - - -
1 tháng 0,00% - - - - 0,00%
2 tháng 0,00% 0,00% - - - 0,00%
3 tháng 0,00% 0,00% - - - 0,00%
6 tháng 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00%
9 tháng 0,00% 0,00% 0,00% - - 0,00%
12 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
13 tháng 0,00% 0,00% - - - 0,00%
18 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - 0,00%
24 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
36 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
60 tháng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%