Lãi suất gửi tiết kiệm Nam Á Bank

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Nam Á - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại NAM A BANK

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối kỳ Trả trước Hàng tháng Hàng quý Hàng 6 tháng
Không kỳ hạn 0,50% - - - -
7 ngày (từ 7 - 13 ngàygày) 0,50% - - - -
14 ngày (từ 14 - 20 ngàygày) 0,50% - - - -
21 ngày (từ 21 - 29 ngàygày) 0,50% - - - -
1 (từ 30 - 59 ngàygày) 5,00% 4,97% - - -
2 (từ 60 - 89 ngàygày) 5,00% 4,95% 4,98% - -
3 (từ 90 - 119 ngàygày) 5,00% 4,93% 4,97% - -
4 (từ 120 - 149 ngàygày) 5,00% 4,91% 4,96% - -
5 (từ 150 - 179 ngàygày) 5,00% 4,89% 4,95% - -
6 tháng 6,60% 6,38% 6,51% 6,54% -
7 tháng 6,60% 6,35% 6,49% - -
8 tháng 6,70% 6,41% 6,57% - -
9 tháng 6,70% 6,37% 6,55% 6,59% -
10 tháng 6,70% 6,34% 6,53% - -
11 tháng 6,70% 6,31% 6,51% - -
12 tháng 7,90% 7,32% 7,62% 7,67% 7,74%
13 tháng - 7,27% 7,60% - -
14 tháng 7,10% 6,55% 6,84% - -
15 tháng 7,10% 6,52% 6,82% 6,86% -
16 tháng 7,10% 6,48% 6,80% - -
17 tháng 7,10% 6,45% 6,78% - -
18 tháng 7,20% 6,49% 6,85% 6,89% 6,95%
19 tháng 7,20% 6,46% 6,83% - -
20 tháng 7,20% 6,42% 6,81% - -
21 tháng 7,20% 6,39% 6,80% 6,83% -
22 tháng 7,20% 6,36% 6,78% - -
23 tháng 7,30% 6,40% 6,85% - -
24 tháng - 6,36% 6,83% 6,87% 6,93%
25 tháng 7,30% 6,33% 6,81% - -
26 tháng 7,30% 6,30% 6,79% - -
27 tháng 7,30% 6,27% 6,77% 6,81% -
28 tháng 7,30% 6,23% 6,75% - -
29 tháng 7,30% 6,20% 6,74% - -
30 tháng 7,30% 6,17% 6,72% 6,76% 6,81%
31 tháng 7,30% 6,14% 6,70% - -
32 tháng 7,30% 6,11% 6,68% - -
33 tháng 7,30% 6,07% 6,67% 6,70% -
34 tháng 7,30% 6,04% 6,65% - -
35 tháng 7,30% 6,01% 6,63% - -
36 tháng 7,70% 6,25% 6,94% 6,98% 7,04%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất
7 ngày 0,50%
14 ngày 0,50%
21 ngày 0,50%
1 tháng 4,75%
2 tháng 4,75%
3 tháng 4,90%
4 tháng 4,90%
5 tháng 4,90%
6 tháng 7,60%
7 tháng 7,60%
8 tháng 7,60%
9 tháng 7,60%
10 tháng 7,60%
11 tháng 7,60%
12 tháng 8,00%
13 tháng 8,00%
14 tháng 8,00%
15 tháng 8,00%
16 tháng 8,00%
17 tháng 8,00%
18 tháng 8,40%
24 tháng 8,40%
36 tháng 8,40%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
USD EUR AUD
Không kỳ hạn 0,00% 0,00% 0,00%
Có kỳ hạn 0,00% 0,00% 0,00%