Lãi suất gửi tiết kiệm MB

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Quân đội - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại MB Bank

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,20%
7 ngày 0,50%
14 ngày 0,50%
21 ngày 0,50%
1 tháng 4,00%
2 tháng 4,00%
3 tháng 4,80%
4 tháng 4,80%
5 tháng 4,80%
6 tháng 5,70%
7 tháng 5,70%
8 tháng 5,70%
9 tháng 5,80%
10 tháng 6,10%
11 tháng 6,20%
12 tháng 6,80%
13 tháng 6,90%
15 tháng 7,00%
18 tháng 7,00%
24 tháng 7,10%
36 tháng 7,20%
48 tháng 7,30%
60 tháng 7,40%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
36 tháng 0,00%
48 tháng 0,00%
60 tháng 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,80%
1 tháng 1,00%
2 tháng 1,00%
3 tháng 1,00%
4 tháng -
5 tháng -
6 tháng 1,00%
7 tháng -
8 tháng -
9 tháng 1,00%
10 tháng -
11 tháng -
12 tháng 1,00%
24 tháng 1,00%
36 tháng -
48 tháng -
60 tháng -

Lãi suất tiền gửi AUD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 1,00%
1 tháng 1,00%
2 tháng 1,00%
3 tháng 1,00%
4 tháng -
5 tháng -
6 tháng 1,20%
7 tháng -
8 tháng -
9 tháng 1,20%
10 tháng -
11 tháng -
12 tháng 2,00%
24 tháng 2,00%
36 tháng -
48 tháng -
60 tháng -

Lãi suất tiền gửi GBP dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 1,00%
1 tháng 1,00%
2 tháng 1,00%
3 tháng 1,00%
4 tháng -
5 tháng -
6 tháng 1,00%
7 tháng -
8 tháng -
9 tháng 1,00%
10 tháng -
11 tháng -
12 tháng 1,50%
24 tháng 1,50%
36 tháng -
48 tháng -
60 tháng -