Lãi suất gửi tiết kiệm Kiên Long

Cập nhật liên tục nhanh nhất lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Kiên Long - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại KIEN LONG BANK.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất
Cuối kỳ Trả trước Hàng tháng Hàng quý Hàng 6 tháng Hàng năm
Không kỳ hạn 1,00% - - - - -
7 ngày 1,00% - - - - -
14 ngày 1,00% - - - - -
21 ngày 1,00% - - - - -
1 tháng 6,00% 5,97% - - - -
2 tháng 6,00% 5,94% 5,99% - - -
3 tháng 6,00% 5,91% 5,97% - - -
4 tháng 6,00% 5,88% 5,96% - - -
5 tháng 6,00% 5,85% 5,94% - - -
6 tháng 9,30% 8,90% 9,15% 9,20% - -
7 tháng 9,30% 8,80% 9,10% - - -
8 tháng 9,30% 8,75% 9,05% - - -
9 tháng 9,40% 8,80% 9,15% 9,20% - -
10 tháng 9,40% 8,70% 9,10% - - -
11 tháng 9,40% 8,65% 9,05% - - -
12 tháng 9,50% 8,65% 9,10% 9,15% 9,30% -
13 tháng 9,50% 8,60% 9,10% - - -
15 tháng 9,50% 8,50% 9,00% 9,10% - -
17 tháng 7,70% 6,94% 7,33% - - -
18 tháng 9,30% 8,15% 8,75% 8,80% 8,90% -
24 tháng 8,50% 7,25% 7,90% 7,95% 8,00% 7,47%
36 tháng 8,50% 6,75% 7,60% 7,65% 7,70% 7,22%
60 tháng 7,75% 5,59% 6,57% 6,60% 6,66% 6,77%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất
1 tháng 6,00%
2 tháng 6,00%
3 tháng 6,00%
6 tháng 9,30%
9 tháng 9,40%
12 tháng 9,50%
13 tháng 9,50%
15 tháng 9,50%
18 tháng 9,50%
24 tháng 9,00%
36 tháng 9,00%