Lãi suất gửi tiết kiệm Indovina

Cập nhật liên tục 24/7 lãi suất huy động tại ngân hàng TNHH Indovina - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại Indovina Bank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý Trả trước
7 ngày 1,00% - - -
14 ngày 1,00% - - -
21 ngày 1,00% - - -
1 tháng 5,80% - - -
2 tháng 5,90% 5,89% - -
3 tháng 6,00% 5,97% - -
6 tháng 8,40% 8,26% - -
9 tháng 8,60% 8,36% - -
12 tháng 9,00% 8,65% - -
13 tháng 9,10% 8,71% - -
18 tháng 9,20% 8,65% - -
24 tháng 9,30% 8,56% - -