Lãi suất gửi tiết kiệm GPBank

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động ngân hàng thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại ngân hàng GPBank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Lãi trả trước Hàng Tháng Hàng Quý Hàng 6 tháng Hàng Năm
Không kỳ hạn 1,00% - - - - -
7 ngày 1,00% - - - - -
14 ngày 1,00% - - - - -
21 ngày 1,00% - - - - -
1 tháng 6,00% 5,97% - - - -
2 tháng 6,00% 5,94% 5,99% - - -
3 tháng 6,00% 5,91% 5,97% - - -
4 tháng 6,00% 5,88% 5,96% - - -
5 tháng 6,00% 5,85% 5,94% - - -
6 tháng 7,40% 7,14% 7,29% 7,33% - -
7 tháng 7,45% 7,14% 7,31% - - -
8 tháng 7,45% 7,10% 7,29% - - -
9 tháng 7,50% 7,10% 7,32% 7,36% - -
12 tháng 7,60% 7,06% 7,35% 7,39% 7,46% -
13 tháng 7,70% 7,11% 7,42% - - -
15 tháng 7,70% 7,02% 7,37% 7,42% - -
18 tháng 7,70% 6,90% 7,31% 7,35% 7,42% -
24 tháng 7,70% 6,67% 7,18% 7,23% 7,29% 7,42%
36 tháng 7,70% 6,26% 6,95% 6,99% 7,05% 7,18%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi cuối kỳ
Không kỳ hạn 1,00%
7 ngày 1,00%
14 ngày 1,00%
21 ngày 1,00%
1 tháng 6,00%
2 tháng 6,00%
3 tháng 6,00%
4 tháng 6,00%
5 tháng 6,00%
6 tháng 8,30%
7 tháng 8,35%
8 tháng 8,35%
9 tháng 8,40%
12 tháng 8,50%
13 tháng 8,60%
15 tháng 8,60%
18 tháng 8,60%
24 tháng 8,60%
36 tháng 8,60%