Lãi suất gửi tiết kiệm Đông Á

Cập nhật 24/7 lãi suất huy động ngân hàng TMCP Đông Á - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại ngân hàng DongA Bank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Hàng Tháng Hàng Quý Cuối Kỳ
7 ngày - - 1,00%
14 ngày - - 1,00%
21 ngày - - 1,00%
1 tháng - - 6,00%
2 tháng 5,99% - 6,00%
3 tháng 5,97% - 6,00%
4 tháng 5,96% - 6,00%
5 tháng 5,94% - 6,00%
6 tháng 9,17% 9,24% 9,35%
7 tháng 9,14% - 9,35%
8 tháng 9,10% - 9,35%
9 tháng 9,16% 9,24% 9,45%
10 tháng 9,13% - 9,45%
11 tháng 9,10% - 9,45%
12 tháng 9,11% 9,18% 9,50%
13 tháng 9,08% - 9,50%
18 tháng 8,91% 8,98% 9,50%
24 tháng 8,73% 8,79% 9,50%
36 tháng 8,39% 8,45% 9,50%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, CAD, AUD, GBP) dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
USD EUR CAD AUD GBP
1 tháng 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10%
2 tháng 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10%
3 tháng 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10%
6 tháng 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10%
9 tháng 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10%
12 tháng 0,00% 0,00% 0,10% 0,10% 0,10%