Lãi suất gửi tiết kiệm CBBank

Cập nhật 24/7 lãi suất huy động ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại ngân hàng CBBank.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý Trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 0,20% - - -
14 ngày 0,20% - - -
21 ngày 0,20% - - -
1 tháng 3,80% - - 3,78%
2 tháng 3,80% 3,79% - 3,77%
3 tháng 3,90% 3,89% - 3,86%
4 tháng 3,90% 3,88% - 3,85%
5 tháng 3,90% 3,88% - 3,84%
6 tháng 7,10% 6,99% 7,03% 6,85%
7 tháng 7,20% 7,07% - 6,91%
8 tháng 7,20% 7,05% - 6,87%
9 tháng 7,20% 7,03% 7,07% 6,83%
10 tháng 7,20% 7,01% - 6,79%
11 tháng 7,20% 6,99% - 6,75%
12 tháng 7,45% 7,20% 7,24% 6,93%
13 tháng 7,50% 7,23% - 6,94%
15 tháng 7,50% 7,19% 7,23% 6,86%
18 tháng 7,50% 7,13% 7,17% 6,74%
24 tháng 7,50% 7,01% 7,05% 6,52%
36 tháng 7,50% 6,78% 6,82% 6,12%
48 tháng 7,50% 6,58% 6,61% 5,77%
60 tháng 7,50% 6,39% 6,42% 5,46%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Cuối Kỳ
1 tháng 3,90%
2 tháng 3,90%
3 tháng 3,95%
4 tháng 3,95%
5 tháng 3,95%
6 tháng 7,20%
7 tháng 7,30%
8 tháng 7,30%
9 tháng 7,30%
10 tháng 7,30%
11 tháng 7,30%
12 tháng 7,50%
13 tháng 7,55%
15 tháng 7,55%