Lãi suất gửi tiết kiệm BIDV

Xem nhanh lãi suất huy động ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại ngân hàng BIDV.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,10%
1 tháng 4,90%
2 tháng 4,90%
3 tháng 5,40%
5 tháng 5,40%
6 tháng 6,00%
9 tháng 6,10%
12 tháng 7,40%
13 tháng 7,40%
15 tháng 7,40%
18 tháng 7,40%
24 tháng 7,40%
36 tháng 7,40%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất
Không kỳ hạn 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
36 tháng 0,00%