Lãi suất gửi tiết kiệm Bắc Á

Cập nhật lãi suất huy động ngân hàng TMCP Bắc Á hôm nay - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại ngân hàng BAC A.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Tháng Hàng Quý
Không kỳ hạn 1,00% - -
7 ngày 1,00% - -
14 ngày 1,00% - -
21 ngày 1,00% - -
1 tháng 6,00% - -
2 tháng 6,00% 5,85% -
3 tháng 6,00% 5,85% -
4 tháng 6,00% 5,85% -
5 tháng 6,00% 5,85% -
6 tháng 9,10% 8,75% 8,80%
7 tháng 9,10% 8,75% -
8 tháng 9,10% 8,75% -
9 tháng 9,10% 8,75% 8,80%
10 tháng 9,10% 8,75% -
11 tháng 9,10% 8,75% -
12 tháng 9,20% 8,85% 8,90%
13 tháng 9,30% 8,95% -
15 tháng 9,30% 8,95% 9,00%
18 tháng 9,30% 8,95% 9,00%
24 tháng 9,30% 8,95% 9,00%
36 tháng 9,30% 8,95% 9,00%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Không kỳ hạn 1,00%
7 ngày 1,00%
14 ngày 1,00%
21 ngày 1,00%
1 tháng 6,00%
2 tháng 6,00%
3 tháng 6,00%
4 tháng 6,00%
5 tháng 6,00%
6 tháng 9,20%
7 tháng 9,20%
8 tháng 9,20%
9 tháng 9,20%
10 tháng 9,20%
11 tháng 9,20%
12 tháng 9,30%
13 tháng 9,40%
15 tháng 9,40%
18 tháng 9,40%
24 tháng 9,40%
36 tháng 9,40%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
Không kỳ hạn 0%
7 ngày 0%
14 ngày 0%
21 ngày 0%
1 tháng 0%
2 tháng 0%
3 tháng 0%
4 tháng 0%
5 tháng 0%
6 tháng 0%
7 tháng 0%
8 tháng 0%
9 tháng 0%
10 tháng 0%
11 tháng 0%
12 tháng 0%
13 tháng 0%
15 tháng 0%
18 tháng 0%
24 tháng 0%
36 tháng 0%