Lãi suất gửi tiết kiệm Agribank

Lãi suất huy động mới cập nhật từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank

 

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,50%
Tiền gửi thanh toán 0,50%
1 tháng 4,90%
2 tháng 4,90%
3 tháng 5,40%
4 tháng 5,40%
5 tháng 5,40%
6 tháng 6,10%
7 tháng 6,10%
8 tháng 6,10%
9 tháng 6,10%
10 tháng 6,10%
11 tháng 6,10%
12 tháng 7,40%
13 tháng 7,40%
15 tháng 7,40%
18 tháng 7,40%
24 tháng 7,40%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,00%
Tiền gửi thanh toán 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất % / năm
Không kỳ hạn 0,00%
1 tháng 0,00%
2 tháng 0,00%
3 tháng 0,00%
4 tháng 0,00%
5 tháng 0,00%
6 tháng 0,00%
7 tháng 0,00%
8 tháng 0,00%
9 tháng 0,00%
10 tháng 0,00%
11 tháng 0,00%
12 tháng 0,00%
13 tháng 0,00%
15 tháng 0,00%
18 tháng 0,00%
24 tháng 0,00%
Tiền gửi thanh toán 0,00%