Lãi suất gửi tiết kiệm ABBank

Cập nhật lãi suất huy động ngân hàng An Bình Bank hôm nay - Lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-12 tháng tại ngân hàng TMCP An Bình. 

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - -
7 ngày 1,00% - - -
14 ngày 1,00% - - -
21 ngày 1,00% - - -
1 tháng 5,65% - - 5,62%
2 tháng 5,75% - 5,74% 5,70%
3 tháng 6,00% - 5,82% 5,77%
4 tháng 6,00% - 5,96% 5,88%
5 tháng 6,00% - 5,94% 5,85%
6 tháng 7,60% 7,53% 7,48% 7,32%
7 tháng 7,70% - 7,56% 7,37%
8 tháng 7,80% - 7,63% 7,41%
9 tháng 7,90% 7,74% 7,70% 7,45%
10 tháng 7,90% - 7,67% 7,41%
11 tháng 7,90% - 7,65% 7,36%
12 tháng 8,04% 7,81% 7,76% 7,44%
13 tháng 8,04% - 7,76% 7,44%
15 tháng 8,30% 7,98% 7,92% 7,52%
18 tháng 8,40% 7,99% 7,94% 7,46%
24 tháng 8,40% 7,84% 7,79% 7,19%
36 tháng 8,40% 7,56% 7,51% 6,71%
48 tháng 8,60% 7,46% 7,41% 6,40%
60 tháng 8,60% 7,22% 7,17% 6,01%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online) – Esaving và trên ứng dụng AB Ditizen – Msaving

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0,20% - - 0%
tuầ ngày 1,00% 1,00% - -
2 tháng 5,75% - 5,74% 0%
3 tháng 6,00% - 5,82% 0%
1,00% 5,65% - -
6 tháng 7,60% 7,53% 7,48% 0%
9 tháng 7,90% 7,74% 7,70% 0%
12 tháng 8,04% 7,81% 7,76% 0%
13 tháng 8,04% - 7,76% 0%
15 tháng 8,30% 7,98% 7,92% 0%
18 tháng 8,40% 7,99% 7,94% 0%
24 tháng 8,40% 7,84% 7,79% 0%
36 tháng 8,40% 7,56% 7,51% 0%