Lãi suất Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) tháng 10/2022 cao nhất là bao nhiêu?

11:59 | 05/10/2022
Mức lãi suất tiền gửi cao nhất tại Ngân hàng Xây Dựng trong tháng này là 7,55%/năm, áp dụng với tiền gửi online có kỳ tại kỳ hạn từ 13 tháng trở lên.

Bước sang tháng 10, có rất nhiều ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất mạnh mẽ. Tuy nhiên Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (CBBank) là một trong số ít ngân hàng giữ lãi suất không đổi so với trước.

Nguồn: CBBank.

Biểu lãi suất ngân hàng CBBank áp dụng với khách hàng cá nhân nằm trong khoảng từ 3,8%/năm đến 7,5%/năm, không đổi so với đầu tháng trước. Biểu lãi suất này áp dụng với kỳ hạn từ 1 tháng đến 60 tháng, trả lãi cuối kỳ.

Trong đó tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được áp dụng lãi suất là 3,8%/năm. Lãi suất tiền gửi niêm yết tại các kỳ hạn 3 - 5 tháng nhỉnh hơn một chút ở mức 3,9%/năm.

CBBank niêm yết lãi suất ngân hàng khá cao đối với các khoản tiết kiệm có thời hạn từ 6 tháng trở lên. Khi gửi tiết kiệm ở kỳ hạn 6 tháng khách hàng sẽ được nhận lãi suất là 7,1%/năm. Tiếp đó với các kỳ hạn gửi từ 7 tháng đến 11 tháng ngân hàng triển khai lãi suất ở cùng mức 7,2%/năm.

Lãi suất tiết kiệm ghi nhận được tại kỳ hạn 12 tháng duy trì không đổi ở mức 7,45%/năm. Với thời hạn gửi dài hơn từ 13 tháng đến 60 tháng lãi suất được hưởng là 7,5%/năm.

Nếu khách hàng có nhu cầu gửi tiền trong thời hạn ngắn 1 - 3 tuần sẽ chỉ được nhận lãi là 0,2%/năm. Tiền gửi không kỳ hạn tương tự cũng được ấn định với lãi suất 0,2%/năm.

Tùy theo nhu cầu riêng mà khách hàng cũng có thể lựa chọn các kỳ trả lãi khác tại CBBank như: Trả lãi hàng tháng (3,786% - 7,233%/năm), trả lãi hàng quý (6,42% - 7,241%/năm) và trả lãi trước (3,768% - 6,936%/năm).

Biểu lãi suất ngân hàng CBBank niêm yết tại quầy

1. Tiền gửi không kỳ hạn: 0,2%/năm

2. Tiền gửi có kỳ hạn:

Kỳ hạn

Trả lãi

cuối kỳ (%/năm)

Trả lãi

hàng tháng (%/năm)

Trả lãi

hàng quý (%/năm)

Trả lãi

trước (%/năm)

1

tuần

0,2

     

2

tuần

0,2

     

3

tuần

0,2

     

1

tháng

3,8

   

3,780

2

tháng

3,8

3,786

 

3,768

3

tháng

3,9

3,887

 

3,862

4

tháng

3,9

3,881

 

3,850

5

tháng

3,9

3,875

 

3,838

6

tháng

7,1

6,989

7,03

6,849

7

tháng

7,2

7,074

 

6,910

8

tháng

7,2

7,053

 

6,870

9

tháng

7,2

7,033

7,074

6,831

10

tháng

7,2

7,013

 

6,792

11

tháng

7,2

6,993

 

6,754

12

tháng

7,45

7,198

7,241

6,925

13

tháng

7,5

7,233

 

6,936

15

tháng

7,5

7,190

7,234

6,857

18

tháng

7,5

7,128

7,171

6,742

24

tháng

7,5

7,008

7,049

6,522

36

tháng

7,5

6,784

6,822

6,122

48

tháng

7,5

6,577

6,613

5,769

60

tháng

7,5

6,386

6,42

5,455

Nguồn: CBBank.

Tiền gửi tiết kiệm trực tuyến tại CBBank trong tháng này cũng không ghi nhận có điều chỉnh mới. Khách hàng có thể gửi tiết kiệm online với các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên với lãi suất nằm trong khoảng từ 3,9%/năm đến 7,55%/năm.

Khi gửi tiết kiệm online khách hàng sẽ được nhận lãi suất ngân hàng cao hơn 0,05 - 0,1 điểm % so với lãi suất niêm yết tại quầy.

Khi gửi online với kỳ hạn từ 13 tháng trở lên khách hàng sẽ được hưởng mức lãi cao nhất tại CBBank là 7,55%/năm.

Biểu lãi suất tiết kiệm online ngân hàng CBBank

Kỳ hạn (tháng)

Lãi suất (%/năm)

1 - 2

3,9

3 - 5

3,95

6

7,2

7 - 11

7,3

12

7,5

13

7,55

≥15

7,55

Nguồn: CBBank.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-xay-dung-cbbank-thang-102022-cao-nhat-la-bao-nhieu-422022105115837633.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục