Lãi suất ngân hàng VPBank tháng 11/2022 cao nhất là 8,9%/năm

12:00 | 02/11/2022
Tiếp đà tăng lãi suất từ tháng trước, VPBank tiếp tục tăng mạnh tới 1,9 điểm % lãi suất tiền gửi tiết kiệm trong tháng 11 này.

Khảo sát ngày 2/11 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân vọt tăng mạnh thêm 1 - 1,9 điểm % tại tất cả các kỳ hạn gửi so với ghi nhận hồi đầu tháng 10.

Nguồn: VPBank. 

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm tại quầy sẽ được nhận lãi suất trong khoảng từ 5,6%/năm đến 8,7%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Thời gian gửi tiết kiệm đa dạng với nhiều kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng.

So với tháng trước, lãi suất ngân hàng VPBank niêm yết tại quầy tăng thêm 1,2 - 1,9 điểm %.

Đối với mỗi hạn mức tiền gửi khác nhau, ngân hàng sẽ áp dụng lãi suất riêng. VPBank đang quy định 5 khung tiền gửi cụ thể như sau: Dưới 300 triệu đồng, từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng, từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng và từ 50 tỷ đồng trở lên.

Lãi suất tiền gửi đối với khách hàng gửi tiết kiệm 1 tháng dao động trong khoảng 5,6%/năm đến 6%/năm, tăng 1,3 - 1,6 điểm % so với tháng trước. Còn tại kỳ hạn 2 - 5 tháng, ngân hàng áp dụng lãi suất từ 5,65%/năm đến 6%/năm, tăng thêm 1,2 - 1,4 điểm %.

Tiền gửi ngân hàng tại kỳ hạn 6 - 11 tháng được niêm yết lãi suất giống nhau trong phạm vi 7,7% - 8,2%/năm, tăng mạnh 1,6 - 1,9 điểm % so với hồi đầu tháng 10.

Tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, VPBank triển khai lãi suất là 8% - 8,5%/năm, cao hơn tháng trước 1,5 - 1,8 điểm %. Ngân hàng cũng có mức tăng tương tự 1,5 - 1,8 điểm % tại kỳ hạn 15 tháng, theo đó lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn này là 8,1% - 8,6%/năm.

Lãi suất ngân hàng ghi nhận bằng nhau tại ba kỳ hạn dài nhất là 18 tháng, 24 tháng vào 36 tháng trong khoảng 8,2% - 8,7%/năm, chênh 1,2 - 1,7 điểm % so với tháng trước.

Tiền gửi trong thời hạn ngắn 1 - 3 tuần vẫn được áp dụng lãi suất không đổi là 0,5%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VPBank tại quầy tháng 11/2022

 

Nguồn: VPBank.

 

 

Khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến tại VPBank trong tháng này cũng được nhận lãi suất tăng cao đến 8,9%/năm. Lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ áp dụng tại kỳ hạn 1 - 36 tháng ghi nhận được trong khoảng 5,8%/năm - 8,9%/năm. 

So sánh với cùng kỳ tháng trước, lãi suất tiết kiệm online tại VPBank được điều chỉnh tăng thêm 1 - 1,9 điểm %. Bên cạnh đó ngân hàng cũng đang áp dụng lãi suất cao hơn 0,05 - 0,3 điểm % tại nhiều kỳ hạn gửi so với lãi suất tại quầy.

Mức lãi suất ngân hàng cao nhất đang được VPBank dùng để huy động tiền gửi từ khách hàng là 8,9%/năm. Để được hưởng lãi suất này, khách hàng cần có khoản tiết kiệm online tại kỳ hạn 18 - 36 tháng với số tiền từ 50 tỷ đồng trở lên.

Biểu lãi suất tiết kiệm online ngân hàng VPBank

 

Nguồn: VPBank. 

 

 

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-vpbank-thang-112022-cao-nhat-la-89nam-42202211212059348.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục