Lãi suất ngân hàng VietinBank cập nhật tháng 1/2023

17:19 | 03/01/2023
Theo khảo sát mới nhất, lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp trong tháng này được duy trì không đổi so với trước.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) vẫn tiếp tục duy trì lãi suất tiền gửi như cũ đối với cả hai đối tượng khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp.

Nguồn: VietinBank.

Trần lãi suất huy động áp dụng cho khách hàng cá nhân được niêm yết trong khoảng từ 4,9%/năm đến 7,4%/năm cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng và trên 36 tháng.

Trong đó lãi suất ghi nhận được ở kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng cùng ghi nhận được là 4,9%/năm. Còn tại kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng được ấn định với lãi suất là 5,4%/năm.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại VietinBank tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được nhận được lãi suất cùng mức 6%/năm. Còn tại kỳ hạn gửi từ 12 tháng trở lên, lãi suất tiết kiệm được ấn định ở mức cao nhất là 7,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng khá thấp là 0,2%/năm. Lãi suất không kỳ hạn tại đây cũng được duy trì không đổi là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng VietinBank mới nhất tháng 1/2023

Kỳ hạn

Trần lãi suất huy động (%/năm)

Khách hàng Cá nhân

Khách hàng Tổ chức (Không bao gồm tổ chức tín dụng)

VND

VND

Không kỳ hạn

0,1

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng

4,9

4,6

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng

4,9

4,6

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng

5,4

5,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng

5,4

5,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng

5,4

5,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng

6

5,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng

6

5,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng

6

5,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng

6

5,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng

6

5,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng

6

5,7

12 tháng

7,4

6,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng

7,4

6,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng

7,4

6,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

7,4

6,2

36 tháng

7,4

6,2

Trên 36 tháng

7,4

6,2

Nguồn: VietinBank.

Tương tự, lãi suất ngân hàng VietBank triển khai với khách hàng thuộc phân khúc tổ chức/doanh nghiệp cũng không có điều chỉnh mới trong tháng này. 

Biểu lãi suất tiền gửi được triển khai trong khoảng từ 4,6%/năm đến 6,2%/năm, áp dụng tại kỳ hạn từ 1 tháng trở lên.

Cụ thể khách hàng gửi tiền ngân hàng với thời hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng được nhận lãi suất thấp nhất là 4,6%/năm. Từ 3 tháng đến dưới 6 tháng lãi suất huy động ghi nhận được là 5,1%/năm.

Khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được nhận lãi là 5,7%/năm. Còn với thời gian gửi dài hơn từ 12 tháng trở lên, VietinBank duy trì lãi suất ở mức 6,2%/năm.

Lãi suất tiền gửi không kỳ hạn và các kỳ hạn gửi dưới 1 tháng của khách hàng doanh nghiệp cùng được triển khai ở mức 0,2%/năm.

Trên đây là biểu lãi suất trần tại VietinBank đăng trên website, lãi suất tiết kiệm tại các chi nhánh có thể thấp hơn trần lãi suất huy động. Để biết mức lãi suất cụ thể khách hàng có thể liên hệ với Chi nhánh/Phòng Giao dịch VietinBank trên cả nước.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-vietinbank-cap-nhat-thang-12023-422023131721733.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục