Lãi suất ngân hàng VietinBank cao nhất bao nhiêu trong tháng 11/2022?

11:12 | 02/11/2022
Theo ghi nhận mới nhất vào ngày 2/11, biểu lãi suất huy động vốn áp dụng cho phân khúc khách hàng cá nhân đã được điều chỉnh tăng tại nhiều kỳ hạn. Hiện tại, phạm vi lãi suất được ấn định từ 4,9%/năm đến 7,4%/năm, lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng cá nhân

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã công bố khung lãi suất tiền gửi mới với nhiều kỳ hạn được điều chỉnh tăng so với tháng trước. Phạm vi lãi suất được ghi nhận trong khoảng 4,9%/năm - 7,4%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến trên 36 tháng, lãi cuối kỳ.

 Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Nguồn: VietinBank)

Cụ thể, khách hàng chọn gửi tiền có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được hưởng lãi suất chung mức là 4,9%/năm sau khi tăng 0,8 điểm phần trăm. 

5,4%/năm là mức lãi suất đang được ấn định cho các kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, cao hơn tháng trước 1 điểm phần trăm. 

Ngân hàng VietinBank điều chỉnh lãi suất tiết kiệm tăng thêm 1,2 - 1,3%/năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng lên cùng mức 6%/năm. 

Tại các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên, các khoản tiết kiệm sẽ được ấn định mức lãi suất cực hấp dẫn là 7,4%/năm, tăng 1%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng VietinBank tại thời điểm này. 

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn trong tháng này tiếp tục được ấn định lãi suất chỉ 0,1%/năm. Đối với những khoản tiết kiệm có kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ được ngân hàng triển khai lãi suất là 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,1

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

4,9

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

4,9

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

5,4

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

5,4

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

5,4

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

6

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

6

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

6

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

6

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

6

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

6

12 tháng

7,4

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

7,4

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

7,4

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

7,4

36 tháng

7,4

Trên 36 tháng

7,4

Nguồn: VietinBank

Lãi suất ngân hàng VietinBank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp

Cũng trong tháng này, biểu lãi suất ngân hàng VietinBank được triển khai dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp nằm trong khoảng 4,6%/năm - 6,2%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất cao hơn so với tháng trước 1 - 1,6%/năm. 

Hiện tại, các khoản tiền gửi có kỳ hạn 1 - dưới 2 tháng sẽ được triển khai cùng một mức lãi suất là 4,6%/năm, cao hơn tháng 10 là 1,1 điểm phần trăm. 

Khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ở mức 5,1%/năm khi gửi tiền với kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, tăng 1,3 điểm phần trăm.

Tại các kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng, lãi suất ngân hàng hiện đang được áp dụng là 5,7%/năm sau khi tăng 1,5 - 1,6%/năm. 

Theo ghi nhận, mức lãi suất ưu đãi nhất hiện đang được áp dụng cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dành cho khách hàng doanh nghiệp là 6,2%/năm, cao hơn tháng trước 1%/năm. 

Nếu khách hàng chọn gửi tiền không có kỳ hạn hoặc thời hạn gửi dưới 1 tháng sẽ được hưởng chung một mức lãi suất chỉ 0,2%/năm. 

Kỳ hạn

Lãi suất huy động (%/năm)

Không kỳ hạn

0,2

Dưới 1 tháng

0,2

Từ 1 tháng đến dưới 2 tháng 

4,6

Từ 2 tháng đến dưới 3 tháng 

4,6

Từ 3 tháng đến dưới 4 tháng 

5,1

Từ 4 tháng đến dưới 5 tháng 

5,1

Từ 5 tháng đến dưới 6 tháng 

5,1

Từ 6 tháng đến dưới 7 tháng 

5,7

Từ 7 tháng đến dưới 8 tháng 

5,7

Từ 8 tháng đến dưới 9 tháng 

5,7

Từ 9 tháng đến dưới 10 tháng 

5,7

Từ 10 tháng đến dưới 11 tháng 

5,7

Từ 11 tháng đến dưới 12 tháng 

5,7

12 tháng

6,2

Trên 12 tháng đến dưới 18 tháng 

6,2

Từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 

6,2

Từ 24 tháng đến dưới 36 tháng

6,2

36 tháng

6,2

Trên 36 tháng

6,2

Nguồn: VietinBank

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-vietinbank-cao-nhat-bao-nhieu-trong-thang-112022-432022112111254706.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục