Lãi suất ngân hàng SCB tăng ở một số kỳ hạn trong tháng 10/2022

22:49 | 04/10/2022
Sang tháng 10, lãi suất tiết kiệm tại Ngân hàng SCB ghi nhận tăng tại một số kỳ hạn và có mức lãi suất cao nhất là 7,55%/năm áp dụng cho tiền gửi online ở kỳ hạn 18 - 36 tháng.

Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường triển khai trong tháng 10

Theo khảo sát ngày 4/10, lãi suất tiền gửi tiết kiệm thông thường và lãi suất tiền gửi online tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) được điều chỉnh tăng ở một số kỳ hạn nhất định.

Sau khi điều chỉnh, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ hiện đang dao động trong phạm vi từ 4,9%/năm đến 7,3%/năm.

Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn một số hình thức nhận lãi khác sao cho phù hợp với nhu cầu của mình, điển hình như: lĩnh lãi hàng năm (lãi suất trong khoảng 6,82 - 7,05%/năm), lĩnh lãi 6 tháng (khoảng 6,68 - 7,16%/năm), lĩnh lãi hàng quý (khoảng 5,94 - 7,08%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (khoảng 4,92 - 7,03%/năm) và lĩnh lãi trước (khoảng 4,83 - 6,75%/năm).

Bên cạnh đó, khách hàng sẽ được áp dụng mức lãi suất là 0,5%/năm đối với các khoản tiết kiệm không kỳ hạn, hình thức lĩnh lãi hàng tháng.

LOẠI TIỀN GỬI

LĨNH LÃI CUỐI KỲ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG NĂM (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG QUÝ (%/NĂM)

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG (%/NĂM)

LĨNH LÃI TRƯỚC (%/NĂM)

Không kỳ hạn

 

 

 

 

0,5

 

1 tháng

4,9

 

 

 

 

4,83

2 tháng

5

 

 

 

4,92

4,85

3 tháng

5

 

 

 

4,93

4,86

4 tháng

5

 

 

 

4,94

4,87

5 tháng

5

 

 

 

4,95

4,88

6 tháng

6

 

 

5,94

5,9

5,8

7 tháng

6,3

 

 

 

6,18

6,04

8 tháng

6,4

 

 

 

6,27

6,1

9 tháng

6,5

 

 

6,38

6,35

6,16

10 tháng

6,6

 

 

 

6,42

6,22

11 tháng

6,7

 

 

 

6,5

6,27

12 tháng

7,3

 

7,16

7,08

7,03

6,75

15 tháng

7,3

 

 

7,02

6,96

6,63

18 tháng

7,3

 

7,03

6,96

6,91

6,52

24 tháng

7,3

7,05

6,91

6,84

6,79

6,3

36 tháng

7,3

6,82

6,68

6,61

6,57

5,91

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Biểu lãi suất tiền gửi online mới nhất tại Ngân hàng SCB

Tương tự, trong tháng 10 này, lãi suất tiền gửi tiết kiệm online tại Ngân hàng SCB tăng đối với một số kỳ hạn. Do đó, khung lãi suất huy động sẽ nằm trong vùng từ 5%/năm đến 7,55%/năm dành cho kỳ hạn 1 - 36 tháng, hình thức trả lãi cuối kỳ.

Ngoài ra, lãi suất tiền gửi tiết kiệm online tại hình thức lĩnh lãi trước và hàng tháng cũng được điều chỉnh tăng.

Vì vậy, lãi suất ngân hàng SCB dành cho tiền gửi lĩnh lãi trước tiếp tục niêm yết với mức 4,83 - 6,86%/năm (1 - 36 tháng) và lãi hàng tháng là 4,92 - 7,18%/năm (2 - 36 tháng).

Đáng chú ý, khách hàng khi gửi tiền sẽ được nhận lãi suất ngân hàng ưu đãi hơn khi gửi tiết kiệm tại quầy với biên độ từ 0,1 điểm % đến 0,85 điểm % tại hầu hết các kỳ hạn gửi.

KỲ HẠN

TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE

LĨNH LÃI TRƯỚC

LĨNH LÃI HÀNG THÁNG

LĨNH LÃI CUỐI KỲ

31, 39, 45 ngày

4,83

 

5

1 tháng

4,83

 

5

2 tháng

4,85

4,92

5

3 tháng

4,86

4,93

5

4 tháng

4,87

4,94

5

5 tháng

4,88

4,95

5

6 tháng

6,6

6,75

6,85

7 tháng

6,61

6,78

6,9

8 tháng

6,62

6,81

6,95

9 tháng

6,62

6,83

7

10 tháng

6,63

6,86

7,05

11 tháng

6,64

6,89

7,1

12 tháng

6,77

7,06

7,3

13 tháng

6,86

7,06

7,45

15 tháng

6,82

7,18

7,5

18 tháng

6,74

7,16

7,55

24 tháng

6,51

7,03

7,55

36 tháng

6,09

6,79

7,55

Nguồn: Ngân hàng SCB.

Cũng trong tháng 10/2022, Ngân hàng SCB còn cung cấp một số sản phẩm huy động vốn khác như: Tiết kiệm Phát Lộc Tài, Tiết kiệm Song hành - Bảo hiểm toàn tâm, Tiền gửi có kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân,... nhằm mang lại cho khách hàng nhiều sản phẩm tiết kiệm đa dạng.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-scb-tang-o-mot-so-ky-han-trong-thang-102022-42202210421302065.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục