Lãi suất ngân hàng Saigonbank đồng loạt tăng trong tháng 10/2022

22:00 | 04/10/2022
Trong lần phát hành mới nhất, ngân hàng Saigonbank đã thực hiện điều chỉnh tăng 1 - 1,5 điểm % lãi suất đối với tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân có kỳ hạn 1 - 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng Saigonbank áp dụng với khách hàng cá nhân

Theo khảo sát vào ngày 4/10, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) đã điều chỉnh khung lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân lên 4,7 - 7,3%/năm.

Chi tiết hơn, lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng tăng 1,5 điểm %, lần lượt lên mức 4,7%/năm và 4,8%/năm. Sau khi tăng 1,2 - 1,4 điểm %, kỳ hạn 3 - 5 tháng đang có mức lãi suất chung là 5%/năm.

Saigonbank cũng tăng 1 điểm % cho tất cả các kỳ hạn còn lại. Mức lãi suất sau khi được điều chỉnh như sau: 6,1%/năm (kỳ hạn 6 tháng), 6,2%/năm (kỳ hạn 7 - 11 tháng), 6,9%/năm (kỳ hạn 12 tháng) và 7,3%/năm (kỳ hạn 13 - 36 tháng).

Ảnh: Saigonbank

Đối với khách hàng có nhu cầu gửi tiền trong 1 tuần và 2 tuần, ngân hàng Saigonbank vẫn đang áp dụng mức lãi suất cũ là 0,2%/năm, chỉ dành riêng cho phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiết kiệm dành cho các phương án lĩnh lãi khác cũng có nhiều biến động trong tháng này.

Theo đó, phương thức lĩnh lãi hàng tháng đang có lãi suất trong khoảng 4,7 - 7,04%/năm. So với tháng trước, khung lãi suất ngân hàng này tăng 0,84 - 1,5 điểm %.

Tương tự, ngân hàng đang triển khai phương thức lĩnh lãi hàng quý với lãi suất trong khoảng 5 - 6,98%/năm (tăng 0,84 - 1,4 điểm %) và lĩnh lãi trước trong khoảng 4,69 - 6,76%/năm (tăng 0,69 - 1,49 điểm %).

Kỳ hạn

Trả lãi cuối  kỳ (%/năm)

Trả lãi hàng quý (%/năm)

Trả lãi hàng tháng (%/năm)

Trả lãi trước (%/năm)

Tiết kiệm không kỳ hạn

 

 

0,20%

 

Tiết kiệm có kỳ hạn

 

 

 

 

01 tuần

0,20%

 

 

 

02 tuần

0,20%

 

 

 

01 tháng

4,70%

 

4,70%

4,69%

02 tháng

4,80%

 

4,79%

4,76%

03 tháng

5,00%

5,00%

4,98%

4,94%

04 tháng

5,00%

 

4,97%

4,92%

05 tháng

5,00%

 

4,96%

4,90%

06 tháng

6,10%

6,05%

6,02%

5,92%

07 tháng

6,20%

 

6,11%

5,99%

08 tháng

6,20%

 

6,09%

5,96%

09 tháng

6,20%

6,11%

6,08%

5,93%

10 tháng

6,20%

 

6,06%

5,90%

11 tháng

6,20%

 

6,05%

5,87%

12 tháng

6,90%

6,73%

6,69%

6,45%

13 tháng

7,30%

 

7,04%

6,76%

18 tháng

7,30%

6,98%

6,94%

6,58%

24 tháng

7,30%

6,87%

6,83%

6,37%

36 tháng

7,30%

6,65%

6,62%

5,99%

Nguồn: Saigonbank

Lãi suất tiền gửi thanh toán bằng VND của khách hàng tổ chức

Lãi suất ngân hàng Saigonbank dành cho khách hàng tổ chức cũng có nhiều thay đổi trong tháng này. Hiện tại, khách hàng thuộc phân khúc này sẽ được nhận lãi suất trong khoảng 4 - 6,4%/năm, với kỳ hạn 1 - 36 tháng.

Trong đó, lãi suất của kỳ hạn 1 tháng tăng 0,8 điểm % lên mức 4%/năm; kỳ hạn 2 tháng tăng 0,9 điểm % lên 4,2%/năm; kỳ hạn 3 tháng tăng 0,8 điểm % lên mức 4,4%/năm; hai kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng cùng tăng 0,7 điểm % lên mức 4,5%/năm.

Tương tự, các kỳ hạn dài, từ 18 tháng đến 36 tháng, cũng có lãi suất tăng 0,1 điểm % so với tháng trước, lên mức 6,4%/năm.

Sau khi giảm lần lượt 0,1 điểm %, 0,2 điểm % và 0,2 điểm %, lãi suất ba kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng và 8 tháng hạ xuống mức 5%/năm. Ngân hàng cũng điều chỉnh giảm 0,3 điểm % và 0,7 điểm % tương ứng với lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, xuống cùng mức 5,6%/năm.

Trong khi đó, khách hàng doanh nghiệp gửi tiền trong các kỳ hạn 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng được hưởng lãi suất ổn định ở mức 5,2%/năm.

Trường hợp chọn các khoản tiền gửi ngắn hạn trong 1 tuần hay 2 tuần và không kỳ hạn, khách hàng tổ chức sẽ được nhận mức lãi suất khá thấp là 0,2%/năm, không đổi so với tháng trước.

Kỳ hạn

Lãi suất (% năm)

1. Loại không kỳ hạn

0,20% 

2. Loại 01 tuần 

0,20%

3. Loại 02 tuần

0,20%

4. Loại kỳ hạn 01 tháng

4,00%

5. Loại kỳ hạn 02 tháng

4,20%

6. Loại kỳ hạn 03 tháng

4,40%

7. Loại kỳ hạn 04 tháng

4,50%

8. Loại kỳ hạn 05 tháng

4,50%

9. Loại kỳ hạn 06 tháng

5,00%

10. Loại kỳ hạn 07 tháng

5,00%

11. Loại kỳ hạn 08 tháng

5,00%

12. Loại kỳ hạn 09 tháng

5,20%

13. Loại kỳ hạn 10 tháng

5,20%

14. Loại kỳ hạn 11 tháng

5,20%

15. Loại kỳ hạn 12 tháng

5,60%

16. Loại kỳ hạn 13 tháng

5,60%

17. Loại kỳ hạn 18 tháng

6,40%

18. Loại kỳ hạn 24 tháng

6,40% 

19. Loại kỳ hạn 36 tháng

6,40%

Nguồn: Saigonbank

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/lai-suat-ngan-hang-saigonbank-dong-loat-tang-trong-thang-102022-43202210421595250.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục